Vergoedingen

Goed verzekerd: fysiotherapie in de aanvullende verzekering

Aanvullende verzekering fysiotherapie:

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie worden de behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen vergoed worden is afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent. Dit kunt u terug vinden in uw zorgpolis.

Chronische indicatie fysiotherapie:

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor chronische fysiotherapie. Hiervoor is wel een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.
Voorbeelden van chronische indicaties zijn fysiotherapie na een beroerte/CVA (cerebrovascular accident) of fysiotherapeutische revalidatie na een nieuwe knie (totale knie prothese) of heup (totale heup prothese). Soms is de chronische indicatie voor bepaalde tijd.

Bij een chronische indicatie dienen de eerste 20 behandelingen betaald te worden uit de aanvullende verzekering. Wanneer u minder dan 20 behandelingen in uw aanvullend pakket heeft, komen de overige behandelingen voor eigen rekening. Vervolgens kan men over naar de chronische indicatie, waarbij wel eerst het eigen risico wordt aangesproken.
Om in aanmerking te komen voor een chronische indicatie moet u een aandoening hebben die voorkomt op de landelijke lijst chronische aandoeningen fysiotherapie/oefentherapie.
Klik hier voor de lijst.

Vergoeding fysiotherapie bij knie artrose en heup artrose:

Wanneer er door uw huisarts of specialist artrose van de knie of heup is vastgesteld kan men op verwijzing eenmalig aanspraak maken op 12 extra behandelingen welke worden vergoedt uit de basisverzekering. Ook hierbij zal wel eerst het eigen risico aangesproken worden.

Geen aanvullende verzekering fysiotherapie:

Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie of wanneer u al uw behandelingen uit uw aanvullende verzekering heeft verbruikt, hanteren wij de volgende tarieven.

Tarieven 2023

Prestatie  Tarief
Reguliere zitting € 35,00
Screening, intake en onderzoek € 47,50
Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50
Zitting aan huis € 49,50
Zitting in instelling € 44,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 61,00
Intake en onderzoek aan huis na verwijzing € 63,50
Intake en onderzoek aan instelling na verwijzing € 56,50
Fysiotherapeutisch verslag € 90,00

Tarieven 2023

Reguliere zitting € 35,00

Screening, intake en onderzoek € 47,50

Intake en onderzoek na verwijzing € 47,50

Zitting aan huis € 49,50

Zitting in instelling € 44,50

Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 61,00

Intake en onderzoek aan huis na verwijzing € 63,50

Intake en onderzoek in instelling na verwijzing € 56,50

Fysiotherapeutisch verslag € 90,00

KLIK HIER, voor onze tarievenlijst in pdf vorm.

“Kleinschaligheid, kwaliteit en hygiëne….”

“Kleinschaligheid, kwaliteit en hygiëne….”

Onze praktijk ademt een welkome sfeer, is goed bereikbaar en persoonlijk ingericht.